Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 31885
2 Иван Меденица 17722
3 Ivan Tot 17584
4 Miroslav Miljević 4285
5 Mihailo Vujić 4245
6 Rudi Verovnik 4235
7 Dejan Stojanović 4068
8 Аца Ђурђевић 3931
9 Vasa Pavković 3567
10 Slobodan Ivkovic 3365
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Милош Поповић 1719
2 Jozef Dozsai 642
3 Slobodan Ivkovic 299
4 Srđan Stanojević 264
5 Jelena Šeat 187
6 Irena Raca 157
7 Ана Голубовић 151
8 Аца Ђурђевић 114
9 Ivan Tot 108
10 Marko Maričić 67
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 701
Gušteri 1975
Kornjače 990
Žabe 1087
Repati vodozemci 200
Ptice 17094
Insekti
Dnevni leptiri 112624
Vilinski konjici 4069
Stenice 747
Pravokrilci 4504
1365
Rakovi
Rakovi 149
Gljive
Gljive mešinarke 110
Više gljive 1144
Zigomiceti 3
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 8
Biljke
Mahovine 26
Prečice 1
Rastavići 21
Paprati 80
Golosemenice 55
Skrivenosemenice 4279
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 6676
2019 22295
2018 27906
2017 11503
2016 13664
2015 10501
2014 8446
2013 5815
2012 7150
2011 6928