Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 35338
2 Ivan Tot 19664
3 Иван Меденица 18015
4 Denis Ćoso 10463
5 Mihailo Vujić 5828
6 Miroslav Miljević 5246
7 Аца Ђурђевић 4667
8 Rudi Verovnik 4235
9 Zoran Gavrilović 4152
10 Dejan Stojanović 4068
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Милош Поповић 2223
2 Jozef Dozsai 1703
3 Иван Меденица 518
4 Srđan Stanojević 463
5 Slobodan Ivkovic 344
6 Irena Raca 233
7 Jelena Šeat 211
8 Аца Ђурђевић 165
9 Ана Голубовић 153
10 Ivan Tot 108
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 924
Gušteri 2345
Kornjače 1082
Žabe 1207
Repati vodozemci 261
Ptice 21933
Insekti
Dnevni leptiri 136338
Vilinski konjici 4542
Stenice 2554
Pravokrilci 4929
3220
Tvrdokrilci 3539
Rakovi
Rakovi 136
Gljive
Gljive mešinarke 103
Više gljive 1565
Zigomiceti 3
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 14
37
Biljke
Mahovine 64
Prečice 1
Rastavići 25
Paprati 121
Golosemenice 103
Skrivenosemenice 7872
1
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2021 707
2020 24738
2019 23518
2018 32455
2017 14947
2016 15663
2015 12019
2014 8876
2013 6025
2012 7596