Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 34598
2 Ivan Tot 19651
3 Иван Меденица 18015
4 Mihailo Vujić 5828
5 Аца Ђурђевић 4667
6 Miroslav Miljević 4285
7 Rudi Verovnik 4235
8 Dejan Stojanović 4068
9 Zoran Gavrilović 3976
10 Vasa Pavković 3567
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Милош Поповић 2114
2 Jozef Dozsai 1181
3 Srđan Stanojević 362
4 Slobodan Ivkovic 344
5 Иван Меденица 322
6 Irena Raca 243
7 Jelena Šeat 195
8 Аца Ђурђевић 158
9 Ана Голубовић 154
10 Ivan Tot 108
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 871
Gušteri 2243
Kornjače 1074
Žabe 1160
Repati vodozemci 235
Ptice 19973
Insekti
Dnevni leptiri 122103
Vilinski konjici 4453
Stenice 1100
Pravokrilci 4673
1925
Rakovi
Rakovi 152
Gljive
Gljive mešinarke 121
Više gljive 1387
Zigomiceti 3
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 10
Biljke
Mahovine 34
Prečice 1
Rastavići 23
Paprati 101
Golosemenice 77
Skrivenosemenice 7108
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 21222
2019 22439
2018 28397
2017 12116
2016 14226
2015 11553
2014 8689
2013 5920
2012 7254
2011 7018