Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Милош Поповић 34481
2 Ivan Tot 19181
3 Иван Меденица 17958
4 Mihailo Vujić 5617
5 Аца Ђурђевић 4575
6 Miroslav Miljević 4285
7 Rudi Verovnik 4235
8 Dejan Stojanović 4068
9 Zoran Gavrilović 3924
10 Vasa Pavković 3567
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Милош Поповић 2074
2 Jozef Dozsai 1058
3 Srđan Stanojević 327
4 Slobodan Ivkovic 310
5 Иван Меденица 299
6 Irena Raca 200
7 Jelena Šeat 195
8 Ана Голубовић 155
9 Аца Ђурђевић 115
10 Ivan Tot 108
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 818
Gušteri 2163
Kornjače 1071
Žabe 1204
Repati vodozemci 221
Ptice 19446
Insekti
Dnevni leptiri 120104
Vilinski konjici 4406
Stenice 985
Pravokrilci 4613
1813
Rakovi
Rakovi 151
Gljive
Gljive mešinarke 118
Više gljive 1316
Zigomiceti 3
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 9
Biljke
Mahovine 33
Prečice 1
Rastavići 23
Paprati 94
Golosemenice 70
Skrivenosemenice 6745
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 17918
2019 22389
2018 28357
2017 12018
2016 14221
2015 11497
2014 8681
2013 5911
2012 7253
2011 7016