Lokalna zajednica

Naziv lokalne zajednice: Biologer.org.
Država: Srbija.
Adresa: https://biologer.rs.

Administratori su lica koja upravljaju bazom podataka, imaju uvid u sve podatke u okviru lokalne Biologer platforme i zaduženi su za cjelokupnu organizaciju Lokalne zajednice. Početni tim Administratora odobrava Projektni tim prilikom pokretanja nove Lokalne zajednice. Novi Administratori se obično biraju iz redova Urednika, za šta je neophodna saglasnost 2/3 postojećih Administratora. Administratori imaju pravo da raspolažu svim podacima i da donose odluke o njihovom korištenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Administratori Lokalne zajednice „Biologer.org“ su:

 • Nenad Živanović
 • Ана Голубовић
 • Милош Поповић

Urednici su taksonomski eksperti za određene grupe organizama koji pregledaju pristigle podatke, odobravaju ih, po potrebi koriguju ili proglašavaju nemogućim za identifikaciju. Urednici su eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u terenskom radu i dokazanim poznavanjem određenih grupa organizama. Urednike taksonomskih grupa u svakoj Lokalnoj zajednici biraju Administratori iz redova Korisnika. Dodavanje novih Urednika mora prihvatiti 2/3 postojećih Urednika određene taksonomske grupe, kao i 2/3 Administratora. Urednici imaju pravo da raspolažu podacima nad kojima su nadležni, i da donose odluke o njihovom korištenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Uređivački tim Lokalne zajednice „Biologer.org“ se sastoji od 34 ljudi koji pokrivaju 23 taksonomskih grupa, i to:

 • Aleksandra Husarik - Lepidoptera
 • Aleksandra Trajković - Lepidoptera
 • Anita Sucic - Otididae
 • Boris Brdaric - Otididae
 • Branislav Dimitrov - Decapoda
 • David Grabovac - Otididae
 • Dejan Stojanović - Basidiomycota
 • Denis Ćoso - Coleoptera
 • Dragiša Savić - Ascomycota
 • Dušan Sadiković - Basidiomycota
 • Filip Vukajlović - Cerambycidae
 • Irena Raca - Plantae
 • Ivana Stevanoski - Plantae
 • Jelena Šeat - Heteroptera
 • Jozef Dozsai - Plantae
 • Kornél Takáts - Geometroidea, Noctuoidea
 • Maja Jovanović - Plantae
 • Marko Maričić - Amphibia, Reptilia
 • Mihailo Vujić - Diptera
 • Miroslav Miljević - Lepidoptera
 • Nenad Živanović - Lepidoptera
 • Rudi Verovnik - Papilionoidea
 • Saša Rajkov - Neuroptera
 • Slobodan Ivkovic - Orthoptera
 • Srđan Stanojević - Fungi
 • Svetlana Ristić - Arthoniomycetes, Lecanoromycetes, Lichinomycetes
 • Tijana Vučić - Amphibia
 • Toni Koren - Lepidoptera
 • Zoran Gavrilović -
 • Ана Голубовић - Amphibia, Reptilia
 • Аца Ђурђевић - Odonata
 • Иван Меденица - Aves
 • Милош Поповић - Lepidoptera
 • Филип Грбовић - Plantae

Korisnici su svi članovi Lokalne zajednice, a status Korisnika se stiče prilikom registracije na web platformu. U Korisnike se ubrajaju i Urednici i Administratori. Korisnici čine Biologer zajednicu i njihovim zalaganjem dolazimo do vrijednih podataka o rasprostranjenju taksona na određenom geografskom području.

Biologer zajednica „Biologer.org“ broji 536 Korisnika, koji su prikupili 174765 podataka o našoj biološkoj raznovrsnosti.