Zatvorena licenca

Licenca za podatke sa ograničenim pravom pristupa

Ova licenca bliže određuje pravila i uslove korištenja podataka iz Biologer baze podataka, koje korisnici ne žele da dijele sa drugima. Podaci su skriveni i ne prikazuju se na mapi.

Odabirom ove licence ograničava se vidljivost unesenih podataka ostalim korisnicima baze. Uneseni podaci biće vidljivi samo autoru nalaza, taksonomskim ekspertima koji verifikuju nalaze i administratorima web stranice. Podaci pod ovom licencom neće biti prikazivani na kartama rasprostranjenosti taksona, niti će drugi korisnici moći da ih izvezu iz baze podataka.

Izborom ove licence autori zadržavaju sva prava nad unesenim podacima. Administratori Biologera i taksonomski eksperti zadržavaju pravo na upotrebu podataka unesenih pod ovom licencom i to za potrebe izrade dokumenata od nacionalnog značaja (Crvene knjige, Crvene liste i sl.), kao i za potrebe statističke obrade podataka (npr. za potrebe zaštite i očuvanja taksona i njihovih staništa), ali bez objavljivanja izvornog podatka. U slučaju da postoji potreba da se izvorni podatak zabilježen pod ovom licencom objavi u cijelosti, administratori Biologera i taksonomski eksperti moraju to učiniti uz saglasnost autora podatka.

Zbog ograničene mogućnosti provjere ovako unesenih podataka i nemogućnosti detaljnog prikaza podataka, razvojni tim Biologera ne preporučuju odabir ove licence!