Carstvo: Plantae
Tip: Magnoliophyta
Klasa: Magnoliopsida
Red: Piperales
Familija: Aristolochiaceae
Rod: Aristolochia
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
34TCQ95 1
34TCS90 1
34TCS91 1
34TDN69 1
34TDN79 3
34TDQ45 1
34TDQ55 1
34TDQ64 2
34TDQ65 3
34TDR29 2
34TDR32 1
34TDR37 2
34TDR40 1
34TDR42 2
34TDR51 1
34TDR53 1
34TEM68 1
34TEM69 1
34TEN89 3
34TEP08 1
34TEP14 2
34TEP26 1
34TEP64 1
34TEP73 1
34TEP77 2
34TEP85 2
34TEP96 3
34TEP99 1
34TEQ07 1
34TEQ16 3
34TEQ17 3
34TEQ27 1
34TEQ28 1
34TEQ29 4
34TEQ44 1
34TEQ54 3
34TEQ64 2
34TEQ70 1
34TEQ80 1
34TEQ90 1
34TER10 4
34TER20 6
34TFN39 1
34TFP05 1
34TFP06 13
34TFP09 2
34TFP30 1
34TFQ00 2
34TFQ12 2
34TFQ15 1

Galerija