Carstvo: Plantae
Tip: Bryophyta
Klasa: Andreaeopsida
Red: Andreaeales
Familija: Andreaeaceae
Rod: Andreaea
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi